Home
History
 
 

 

mot
 

MOT


Croeso / Welcome
J.L.Morgan ~ Western Garage Pontyberem
cars
Croeso
Mae 'Garej Western' yn fusnes teuluol sydd wedi'i sefydlu ers dros 46 mlynedd. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu dull cynnes a chyfeillgar yn rhoi cyffyrddiad personol i cwsmeriaid, heb unrhyw gwerthiant pwysau; a gyda chyngor cyfeillgar.

Mae gennym amrywiaeth eang o gerbydau i'w gweld o geir bach i gerbydau sporty a bri.

Yn 'Garej Western', rydym yn frwdfrydig am geir ... a gyda brwdfrydedd hwn yn dod o ddyfnder mawr o ddwylo ar wybodaeth. Rydym yn benodol iawn gyda'r ceir rydym yn ei harddangos, rydym ond yn gwerthu ceir o ansawdd sy'n cael eu gwirio yn egnïol cyn iddynt fynd ar werth.

Welcome
'Western Garage'
is a family run business that has been established for over 46 years. We pride ourselves on providing a warm and friendly approach giving customers the personal touch, with no high pressure sales people, just friendly advice.

We have an extensive range of vehicles to view, from small cars through to sporty and prestige vehicles.

At Western Garage, we are passionate about cars... and with this passion comes a great depth of hands on knowledge. We are very particular with the cars we display.

We only sell quality cars that are vigorously checked before they go for sale.


Western Garage

25, Heol y Felin
Pontyberem
Carmarthenshire
SA15 5EH
 
01269 870485
 
 

www.westerngarage.co.uk

   

 

www.ajmultimedia.co.uk